ĐOÀN – HỘI CÁC KHOA, BỘ MÔN

CÁC CƠ SỞ ĐOÀN - HỘI TRỰC THUỘC ĐOÀN TRƯỜNG
VÀ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

BA

- Đ/c Phạm Quốc Định (Bí thư Đoàn Khoa)
- Đ/c Đinh Thanh Thảo (Phó Bí thư Đoàn Khoa)
- Đ/c Nguyễn Sĩ Tiến (UVBTV Đoàn Khoa)
- Đ/c Phan Duy Ken (LCH Phó LCH Khoa)

BA

- Đ/c Trần Ngọc Thắng (Bí thư Đoàn Khoa)
- Đ/c Lê Hồng Hải (Phó Bí thư Đoàn Khoa)
- Đ/c Lê Ngọc Bảo Tâm (UVBTV Đoàn Khoa)

BA

- Đ/c Nguyễn Trọng Phúc (Bí thư Đoàn Khoa)
- Đ/c Dương Hồng Thuỳ Trang (Phó Bí thư Đoàn Khoa)
- Đ/c Ngô Yên Khánh (UVBTV Đoàn Khoa)

CSE

- Đ/c Nguyễn Trung Hiếu (Bí thư Đoàn Khoa)
- Đ/c Lê Trương Trọng Nguyễn (Phó Bí thư Đoàn Khoa)
- Đ/c Hồ Minh Huy (UVBTV Đoàn Khoa)

BME

- Đ/c Trần Minh Phương Nam (Bí thư Đoàn Bộ môn)
- Đ/c Lê Phương Hiền (Phó Bí thư Đoàn Bộ môn)
- Đ/c Huỳnh Triệu Mẫn (UVBTV Đoàn Bộ môn)

ISE

- Đ/c Ngô Thanh Phương Anh (Bí thư Đoàn Bộ môn)
- Đ/c Dương Việt Thanh Trúc (Phó Bí thư Đoàn Bộ môn)
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Trâm (UVBTV Đoàn Bộ môn)

CE

- Đ/c Chu Tuấn Hoàng (Bí thư Đoàn Bộ môn)
- Đ/c Cao Lê Phương Linh (Phó Bí thư Đoàn Bộ môn)

MA

- Đ/c Lê Thị Thuỷ Tiên (Bí thư Đoàn Bộ môn)
- Đ/c Đặng Thị Bích Hoà (Phó Bí thư Đoàn Bộ môn)

CBGV

- Đ/c Mai Thế Kiên(Bí thư Đoàn Khối)
- Đ/c Trương Thuỳ Trang (Phó Bí thư Đoàn Khối)
- Đ/c Nguyễn Trần Nguyên Khai (UVBTV Đoàn Khối)

Trả lời