Kiểm tra sổ Đoàn

K2017
MSSVHọ và tênNg/Th/NSKhoa/BMTình trạngMã sổ ĐoànKhoá
BABAAU16001Phan Minh Cường25/01/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2222016
BABAAU16002Nguyễn Huy Thùy Dung27/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2432016
BABAAU16004Nguyễn Toàn Phong16/02/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1622016
BABAAU16007Nguyễn Thị Thuý Vi03/10/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2512016
BABAAU16008nguyễn phương linh22/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1272016
BABAAU16010Nguyễn Thị Xuân Nhi21/05/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2352016
BABAAU17002Nguyễn Chí Hoàng Khang07/04/99BA - Quản trị kinh doanh0BA4062017
BABAAU17008Nguyễn Minh Nghĩa29/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3452017
BABAAU17009Hồ Hữu Tín15/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1902017
BABAAU17013Bùi Thị Thanh Tâm09/10/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1682017
BABAAU17014Lê Hồng Khánh Mai22/04/1998BA - Quản trị kinh doanh1BA802017
BABAAU17015Võ Việt Hoàng15/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3222017
BABAAU17016Nguyễn Phước Như Quỳnh11/11/99BA - Quản trị kinh doanh0BA1802017
BABAAU17017Nguyễn Mai Thảo30/12/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA2982017
BABAAU17020Lê Hồ Bảo17/08/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA1752017
BABAAU17021Hà Xuân Huệ5/7/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1502017
BABAAU17022Nguyễn Thùy Dương21/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3162017
BABAIU15097Mai Tuấn Vũ05/01/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3652015
BABAIU16002Phạm Đăng Dương Nhật04/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA32016
BABAIU16009Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo13/12/98BA - Quản trị kinh doanh0BA392016
BABAIU16010Nguyễn Việt Hoàng04/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA862016
BABAIU16015Nguyễn Quang Duy08/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3592016
BABAIU16020Lê Đức Anh26/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2742016
BABAIU16024Nguyễn Thị Thảo Chi10/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3392016
BABAIU16028Đoàn Thị Mỹ Hằng18/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2692016
BABAIU16033Dương Thị Trúc Hương02/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2362016
BABAIU16035Lê Nam Bảo Huy25/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2582016
BABAIU16036Lương Trần Gia Huy12/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1752016
BABAIU16037Nguyễn Hữu Huy01/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1652016
BABAIU16041Phạm Thị Ngọc Như30/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1642016
BABAIU16048Nguyễn Văn Tùng02/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2722016
BABAIU16049Nguyễn Lê Hoàng Anh03/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1132016
BABAIU16052Nguyễn Thụy Trâm Anh20/05/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1022016
BABAIU16054Phạm Văn Công24/08/16BA - Quản trị kinh doanh1BA672016
BABAIU16059Võ Trần Hồng Duyên19/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA172016
BABAIU16063Nguyễn Bá Minh Đức07/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA422016
BABAIU16067Nguyễn Bảo Hân18/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1912016
BABAIU16069Lê Vân Hằng01/07/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3422016
BABAIU16070Đào Minh Hạnh14/02/98BA - Quản trị kinh doanh0BA702016
BABAIU16071Vũ Đức Hiền28/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2002016
BABAIU16073Nguyễn Như Hiếu15/11/97BA - Quản trị kinh doanh1BA682016
BABAIU16082Đặng Công Lâm16/03/98BA - Quản trị kinh doanh0BA352016
BABAIU16084Nguyễn Thị Mỹ Linh12/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1762016
BABAIU16085Phan Nguyễn Khánh Linh02/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1502016
BABAIU16088Đặng Thái Hoàng Mai14/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2952016
BABAIU16090Nguyễn Hoàng Mỹ07/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2242016
BABAIU16091LÊ HOÀI NAM20/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA642016
BABAIU16092Trần Thị Kim Ngân23/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1002016
babaiu16093nguyễn tường gia nghi14/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2292016
BABAIU16094Nguyễn Vũ Hiếu Nghĩa11/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA882016
BABAIU16095Lê Nguyễn Lê Nguyễn30/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1842016
BABAIU16096Nguyễn Thị Thanh Nhạn16/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1352016
BABAIU16098Nguyễn Thị Ngọc Nhi16/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA522016
BABAIU16099phan thị hương nhi28/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1722016
BABAIU16102Đỗ Thị Kiều Oanh12/06/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3242016
BABAIU16103Di Thanh Phong25/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA802016
BABAIU16104Nguyễn Đình Phú15/06/98BA - Quản trị kinh doanh0BA342016
BABAIU16105Nguyễn Thị Xuân Phú17/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2772016
BABAIU16107Ngô Hoài Tây Phượng24/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2522016
BABAIU16111Văn Thị Ngọc Phượng11/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA942016
BABAIU16112Lê Nguyễn Anh Quân11/04/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1232016
BABAIU16114Huỳnh Lương Mai Quế14/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2422016
BABAIU16117Phạm Thị Như Quỳnh27/08/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3102016
BABAIU16118Vũ Nguyễn Thu Quỳnh10/02/98BA - Quản trị kinh doanh0BA332016
BABAIU16119Nguyễn Thi Doanh Tâm29/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA22016
BABAIU16120Nguyễn Thanh Tân06/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA382016
BABAIU16122Võ Ngọc Bảo Thanh24/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1152016
BABAIU16123Lăng Phương Thảo03/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA472016
BABAIU16125Nhân Hiếu Thảo07/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1062016
BABAIU16131Nguyễn Thị Minh Thư03/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2792016
BABAIU16132Đinh Thị Ánh Thùy15/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2302016
BABAIU16133Phan Cẩm Tiên24/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1012016
BABAIU16140Nguyễn PhươngVy14/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2062016
BABAIU16142Trần Hoàng Diễm Vy19/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1872016
BABAIU16143Lê Anh Xuân23/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2162016
BABAIU16148Tran Quynh Chau06/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2382016
BABAIU16150Nguyễn Thị Phương Chung15/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2472016
BABAIU16155Lương Ngọc Điệp16/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA262016
BABAIU16156Sity Farita20/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1202016
BABAIU16157võ minh giao29/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3352016
BABAIU16159Nguyễn Thị Minh Hiếu26/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2462016
BABAIU16161Đỗ Thị Sa Huỳnh07/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA792016
BABAIU16163Đặng Thị Kim Khánh17/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1582016
BABAIU16166TRẦN HỒNG KHANG LINH15/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA742016
BABAIU16167Ung Đoàn Thùy Linh23/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2652016
BABAIU16168Nguyễn Ngọc Hà My15/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1212016
BABAIU16170Trần Lê Hồng Ngọc03/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1432016
BABAIU16172Dương Quỳnh Nhi20/09/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1852016
BABAIU16174Lê Võ Uyên Nhi11/01/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2662016
BABAIU16176Phan Phạm Uyên Nhi12/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1182016
BABAIU16178Phan Thiện Phúc12/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2012016
BABAIU16179Dương Thị Hoài Phương23/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1362016
BABAIU16182Dương Thảo Quỳnh 25/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1092016
BABAIU16185Vũ Lê Mai Thảo02/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2402016
BABAIU16186Trịnh Vũ Anh Thi28/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2342016
BABAIU16187Nguyễn Thị Thơm03/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2312016
BABAIU16188Bùi Bảo Thư13/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1692016
BABAIU16189Phan Thị Minh Thư18/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1612016
BABAIU16191Lê Bảo Toàn25/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA502016
BABAIU16194Lê Thị Thùy Trang09/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2072016
BABAIU16196Châu Lan Vi14/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1442016
BABAIU16204Phạm Ngọc Phương Quyên09/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3132016
BABAIU16205Trịnh Thị Bích Thảo30/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3442016
BABAIU16206Nguyễn Thị Thúy Vy04/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1782016
BABAIU16211Lưu Phước Đạt16/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3192016
BABAIU17003Chu Kim Mai20/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1762017
BABAIU17007Đỗ Minh Nguyệt23/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2062017
BABAIU17009Lê Thanh Vi04/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1812017
BABAIU17010Lương Ngọc Minh24/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA512017
BABAIU17012Đặng Kim Long22/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1772017
BABAIU17013Nguyễn Quốc Đức13/02/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3982017
BABAIU17014Nguyễn Vũ Chi Mai23/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1532017
BABAIU17015Nguyễn Đỗ Ánh Như10/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA842017
BABAIU17019Lê Nguyệt Khánh Vy01/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2052017
BABAIU17020Đặng Minh Quyên26/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2892017
BABAIU17023Trần Ngân Quỳnh28/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3602017
BABAIU17024Huỳnh Trọng Nghĩa20/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3592017
BABAIU17026Văn Thị Quế Lâm13/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3332017
BABAIU17028Nguyễn Thị Hải Như27/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1582017
BABAIU17029Vương Thế Hạnh Vy15/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1182017
BABAIU17031Hồ Nguyễn Diệu Trang29/05/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3692017
BABAIU17032Võ Phúc Thiện3/1/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1922017
BABAIU17034Nguyễn Khánh Huyền06/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA722017
BABAIU17035Văn Vũ Tuệ Nghi24/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2622017
BABAIU17036Bùi Lê Công Minh04/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2102017
BABAIU17037Nguyễn Đăng Khoa07/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA342017
BABAIU17040Trần Thị Khánh Vy29/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3532017
BABAIU17041Nguyễn Hoàng Thanh Trúc24/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1032017
BABAIU17042Võ Thị Minh Thanh04/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2372017
BABAIU17048Trần Ngọc Hân18/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2192017
BABAIU17050Trương Triệu Minh03/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA702017
BABAIU17052Phạm Phương Quỳnh2/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA942017
BABAIU17053Vũ Tuyết Nhung10/02/99BA - Quản trị kinh doanh1BA182017
BABAIU17054Hồ Trương Cẩm Nhung26/09/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA412017
BABAIU17055Nguyễn Hải Lưu28/05/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2952017
BABAIU17057Trần Huỳnh Thảo Ngọc14/10/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3362017
BABAIU17058Nguyễn Minh Xuân Ái26/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2212017
BABAIU17059Phạm Thị Lan Phương19/04/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA452017
BABAIU17061Nguyễn Tiến Thành02/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1672017
BABAIU17062Lương Minh Cường11/10/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3842017
BABAIU17065Đặng Lê Như Hoàng18/09/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1732017
BABAIU17067Lê Trần Khánh Giang12/02/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2412017
BABAIU17068Thái Kim Hoàng8/3/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2162017
BABAIU17070Trần Như Uyên12/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2182017
BABAIU17071Ngô Nguyễn Thúy Anh08/09/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2722017
BABAIU17073Đoàn Ngọc Bảo Châu26/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1632017
BABAIU17075Phạm Thị Ngọc Khuê09/10/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3802017
BABAIU17076Tô Hoàng Thịnh25/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3252017
BABAIU17080Từ Nguyễn Nhật Thy02/01/99BA - Quản trị kinh doanh1BA732017
BABAIU17082Nguyễn Đăng Thư07/06/99BA - Quản trị kinh doanh0BA4002017
BABAIU17084Nguyễn Công Diệm01/04/99BA - Quản trị kinh doanh1BA632017
BABAIU17087Nguyễn Phạm Bảo Hân12/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA502017
BABAIU17088Nguyễn Kim Tuyền07/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA372017
BABAIU17089Lê Hà Anh Thư02/11/97BA - Quản trị kinh doanh0BA3812017
BABAIU17090Nguyễn Quỳnh Như23/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2742017
BABAIU17092Từ Gia Năng12/02/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1482017
BABAIU17095Vũ Thị Hồng Hạnh24/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA132017
BABAIU17096Đặng Minh Quân24/04/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1872017
BABAIU17098Nguyễn Thắng Quang Vương14/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA762017
BABAIU17100Tôn Nữ Bảo Thư05/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1252017
BABAIU17101Nguyễn Thùy Dương09/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA582017
BABAIU17104Nguyễn Minh Lý02/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3322017
BABAIU17106Nguyễn Đắc Quốc Bảo23/05/97BA - Quản trị kinh doanh1BA3492017
BABAIU17107Nguyễn Hữu Lộc13/12/97BA - Quản trị kinh doanh1BA952017
BABAIU17109Trần Minh Mẫn04/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1542017
BABAIU17110Bùi Hồng Hạnh02/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA82017
BABAIU17112Nguyễn Minh Khoa09/04/99BA - Quản trị kinh doanh1BA212017
BABAIU17114Tạ Thị Thu Hà5/7/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2672017
BABAIU17116Nguyễn Lê Quỳnh Trâm09/04/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1722017
BABAIU17117Trương Vũ Anh Khoa28/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA822017
BABAIU17118Nguyễn Quốc Thông27/08/98BA - Quản trị kinh doanh0BA102017
BABAIU17119Mai Đặng Phương Linh15/01/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2202017
BABAIU17120Đỗ Hạnh Nhân21/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1412017
BABAIU17122Nguyễn Ngọc Thúy An06/08/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1522017
BABAIU17124Lê Đoàn Kim Linh12/02/99BA - Quản trị kinh doanh1BA272017
BABAIU17125Nguyễn Thị Thùy Linh17/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA232017
BABAIU17126Trần Thị Uyên Phương05/05/99BA - Quản trị kinh doanh1BA262017
BABAIU17127Mai Tôn Thiên Hương20/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3062017
BABAIU17128Nguyễn Minh Khoa03/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1092017
BABAIU17129Phạm Vũ Hồng Ngọc26/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2302017
BABAIU17130Phạm Minh Phi07/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1462017
BABAIU17132Đặng Nguyên Thái09/11/99BA - Quản trị kinh doanh1BA192017
BABAIU17133Phùng Phương Uyên27/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1742017
BABAIU17135Nguyễn Ngọc Ý Nhi06/12/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3122017
BABAIU17137Nguyễn Thị Thu Hiền05/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2472017
BABAIU17138Trịnh Hồng Như2/1/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2482017
BABAIU17139Trần Hữu Khánh19/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3112017
BABAIU17140Trương Bảo Linh13/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2882017
BABAIU17141Lê Thị Thảo Nguyên16/10/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2092017
BABAIU17142Trần Trịnh Kiều Vy25/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1362017
BABAIU17143Bùi Phương Quỳnh01/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA32017
BABAIU17146Nguyễn Thị Thu Hoài16/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2802017
BABAIU17147Nguyễn Kiều Như Tú06/06/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3212017
BABAIU17148Nguyễn Gia Hoàng Nghi4/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA22017
BABAIU17149Nguyễn Kim Hoàng16/07/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1072017
BABAIU17150Hồ Ngọc Minh Tâm18/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2782017
BABAIU17151Phạm Trương Bảo Uyên03/08/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3312017
BABAIU17153Phùng Nguyễn Thái Bình06/01/99BA - Quản trị kinh doanh0BA782017
BABAIU17155Nguyễn Hoàng Kim Thy10/01/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1292017
BABAIU17156lê minh thùy06/03/99BA - Quản trị kinh doanh1BA922017
BABAIU17157Nguyễn Hồng Anh Thư07/11/99BA - Quản trị kinh doanh1BA62017
BABAIU17158Lê Thị Hoàng Nga05/07/99BA - Quản trị kinh doanh1BA912017
BABAIU17159Lăng Quỳnh Thảo Nhi29/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1832017
BABAIU17161Phan Trương Lam Uyên11/09/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2852017
BABAIU17162Võ Trần Thúy Nga01/09/99BA - Quản trị kinh doanh0BA52017
BABAIU17163Nguyễn Kim Khuyên18/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2962017
BABAIU17164Lê Trần Lâm Trà13/09/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA482017
BABANS16001Lê Vũ Ngọc Sáng2/6/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2502016
BABANS16002Trương Thị Huỳnh An03/01/99BA - Quản trị kinh doanh1BA692016
BABANS16003Huỳnh Quang Duy03/03/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1772016
BABANS16007Bùi Trần Thanh Ngân15/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA622016
BABANS16011huỳnh ngọc trâm anh18/09/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2842016
BABANS16012Lê Trần Chí Anh29/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2622016
BABANS16014Trương Công Minh Giàu13/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1392016
BABANS16015Nguyễn Thị Thu Hà08/02/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2192016
BABANS16016Nguyễn Thị Hồng Hạnh02/06/99BA - Quản trị kinh doanh1BA782016
BABANS16019Lê Tuấn Kiệt24/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA72016
BABANS16023Đặng Trần Hồng Ngọc19/10/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1302016
BABANS16026Lê Vũ Thiên Phúc15/09/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3372016
BABANS16029Nguyễn Thị Thanh Trúc11/04/99BA - Quản trị kinh doanh1BA42016
BABANS16030Lương Bảo Uyên11/3/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1292016
BABANS16032nguyễn thúy vi26/02/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA962016
BABANS16033Phan Hoàng Dũng15/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2542016
BABANS16036Lê Thùy Linh7/3/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2122016
BABANS16040Đỗ Trung Thành1/2/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2262016
BABANS16041Trần Kim Bảo Trâm02/05/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1712016
BABANS16043Trần Thị Lan Vi30/05/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA292016
BABANS16044Đồng Nhật Vinh05/09/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2602016
BABANS16045Đinh Nguyễn Minh Yến14/05/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2442016
BABANS16046Bùi Lê Huỳnh Như19/02/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2212016
BABANS17001Nguyễn Trọng Nhân25/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA492017
BABANS17002Lại Thị Thu Hiền16/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA312017
BABANS17004Nguyễn Trần Minh Hậu05/06/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3402017
BABANS17005Bùi Lê Minh Châu06/05/99BA - Quản trị kinh doanh1BA852017
BABANS17006Trần Hồng Phương Nghi5/6/99BA - Quản trị kinh doanh1BA932017
BABANS17009Lưu Nguyễn Thúy Hạnh17/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA332017
BABANS17010Nguyễn Hà My13/01/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2342017
BABANS17013Hoàng Lê Anh Thi16/09/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3962017
BABANS17014Lê Ngọc Bảo Khang23/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3572017
BABANS17017Nguyễn Quang Trường02/06/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2382017
BABANS17028Nguyễn Đức Tân13/08/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA422017
BABANS17038Nguyễn Phạm Tri Hiền06/04/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1312017
BABANS17044Lê Diệu Anh28/07/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3302017
BABANS17048Nguyễn Phạm Quỳnh My07/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2862017
BABANS17049Trương Mạn Ngọc18/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2242017
BABANS17052Trần Hồng Cẩm10/04/99BA - Quản trị kinh doanh1BA472017
BABANS17057Nguyễn Phương Hoài15/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA222017
BABANS17060Trần Thành Đạt01/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2512017
BABANS17063Huỳnh Thị Quế Hương14/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3372017
BABANS17067Lại Hồng Ngự03/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA622017
BABANS17069Hoàng Thị Như Ngọc26/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA682017
BABANS17070Nhan Hiển Nhi15/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3132017
BABANS17073LÊ HỒNG PHÚC12/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA812017
BABANS17081Nguyễn Đức Anh27/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2812017
BABANS17082Phạm Lê Phương Thảo24/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1142017
BABANS17084Đặng Thùy Trâm30/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3442017
BABAUH15090Võ Ngọc Như Quỳnh02/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1082015
BABAUH15108Vũ Ngọc Như Quỳnh16/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA442015
BABAUH16001Trần Như Thảo01/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1472016
BABAUH16004Phạm Nguyễn Gia Hân14/09/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3472016
BABAUH16006nguyễn bá lục10/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA452016
BABAUH16007Huỳnh Lý Bảo Ngân09/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2592016
BABAUH16008Nguyễn Lê Hoàng Nguyên24/02/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2782016
BABAUH16011Bùi Trần Dạ Thảo06/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA492016
BABAUH16014Nguyễn Quang Tuấn03/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3002016
BABAUH16015Nguyễn Ngọc Trang Uyên20/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1702016
BABAUH16016Lại Quốc Anh 16/09/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1402016
BABAUH16019Trần vũ Quỳnh Anh23/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1942016
BABAUH16020Vũ Phạm Thùy Dương12/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA312016
BABAUH16023lê bảo hân09/12/98BA - Quản trị kinh doanh0BA322016
BABAUH16024lương huỳnh ngọc hân04/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2142016
BABAUH16025Nguyễn Đỗ Bách Hợp09/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA552016
BABAUH16026lại thị huệ26/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1882016
BABAUH16028Hồ Trần Nhật Huy26/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA542016
BABAUH16031Trần Đức Minh26/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1042016
BABAUH16032Võ Nguyễn Hải Nam22/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2992016
BABAUH16034nguyễn thị thanh nhàn26/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1792016
BABAUH16040Nguyễn Quang Thắng31/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA652016
BABAUH16042Nguyễn Mạnh Minh Thư04/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1932016
BABAUH16043Trần Kim Thuận15/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1862016
BABAUH16044Phan Lê Bảo Trâm23/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2902016
BABAUH16045Trần Ngọc Bảo Trân01/03/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2862016
BABAUH16046Nguyễn Như Tùng04/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2092016
BABAUH16047Nguyễn Thái Uyên31/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA412016
BABAUH16048Nguyễn Thị Cẩm Vân29/11/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3542016
BABAUH16050Nguyễn Ngọc Vân Anh02/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA102016
BABAUH16051Vũ Phúc Bảo06/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA952016
BABAUH16053Võ Khắc Tiến Đạt07/08/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1252016
BABAUH16061Nguyễn Thị Mỹ Linh12/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3582016
BABAUH16065Nguyễn Ngọc Thùy Ngân05/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2132016
BABAUH16067Võ Huỳnh Vỉnh Nghi29/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1902016
BABAUH16069phùng linh phương22/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA92016
BABAUH16071Lê Nguyễn Phương Quỳnh 23/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2852016
BABAUH16080Phan Ngọc Lê Uyên20/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2702016
BABAUH16081Vũ Hoàng Gia Uyên20/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1952016
BABAUH16083Diệp Bảo Vy08/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA242016
BABAUH16085Võ Kim Trang06/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1992016
BABAUH16091Vũ Thị Hương Giang07/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3212016
BABAUH16095ngo hoai phuong30/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3022016
BABAUH17007Nguyễn Việt Nam08/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA982017
BABAUH17008Nguyễn Lâm Thiên Hương23/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1942017
BABAUH17009trần thành ngoan09/02/98BA - Quản trị kinh doanh0BA4032017
BABAUH17010Lương Hoàng Thùy Anh19/01/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3682017
BABAUH17012Mai Hoàng Thu Nguyệt19/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA72017
BABAUH17015Phan Tuấn Anh10/03/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3672017
BABAUH17016Trần Thị Quỳnh Nhi03/05/99BA - Quản trị kinh doanh1BA862017
BABAUH17019Trần Thúy Vy21/10/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2142017
BABAUH17020Trương Ngọc Băng13/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2032017
BABAUH17021Huỳnh Lê Trâm Anh07/03/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2012017
BABAUH17025Phạm Minh Nguyệt26/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3232017
BABAUH17026Nguyễn Hoàng Trúc Mai09/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA522017
BABAUH17028Trần Thị Thùy Dung17/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3352017
BABAUH17030Nguyễn Trần Hoàng Nhung8/9/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3542017
BABAUH17052Đinh Xuân Hưng21/02/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2912017
BABAUH17053Nguyễn Ngọc Minh Châu4/11/99BA - Quản trị kinh doanh1BA552017
BABAUH17054Nguyễn Thị Minh Thư29/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3342017
BABAUH17058Chiêm Thị Cát Phương27/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA992017
BABAUH17059Nguyễn Bích Kim Ngọc4/8/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1152017
BABAUH17061Trần Đức Huy07/03/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3642017
BABAUH17063Võ Hoàng Tân11/03/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1952017
BABAUH17064Đỗ Nguyễn Minh Anh06/04/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3382017
BABAUH17068Huỳnh Xuân Hân12/09/99BA - Quản trị kinh doanh0BA1852017
BABAUH17071Huỳnh Hồng Anh Thư27/05/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA2312017
BABAUH17075Huỳnh Thùy Minh Trúc28/09/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3292017
BABAUH17078Trần Thị Kim Thoa01/01/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1302017
BABAUH17080Phạm Việt Yến Nhi24/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA572017
BABAUH17081Bùi Thanh Tùng20/07/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2042017
BABAUH17082Đặng Diễm Hằng21/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA832017
BABAUH17083Nguyễn Thúy Quỳnh26/09/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3432017
BABAUH17087Đào Quốc Phú09/03/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3032017
BABAUH17088Phạm Thùy Tố Quyên03/10/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1972017
BABAUH17090Huỳnh Minh Thư10/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1862017
BABAUH17093Lê Quỳnh My06/10/99BA - Quản trị kinh doanh1BA92017
BABAUH17094Huỳnh Minh Khôi13/09/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA1662017
BABAUH17095Nguyễn Diệp Anh26/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2712017
BABAUH17097Goi Du Tài22/09/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1322017
BABAUH17098Trịnh Minh Anh08/03/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3652017
BABAUH17101Nguyễn Bích Thảo28/07/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1592017
BABAUH17107Đoàn Minh Anh11/1/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2702017
BABAUH17109Phạm Nguyễn Minh Tâm30/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA352017
BABAUH17113Nguyễn Minh Nguyệt Mi20/03/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA2872017
BABAUH17114Nguyễn Văn Nhân11/12/99BA - Quản trị kinh doanh0BA1822017
BABAUH17115Trần Thị Minh Thi09/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3562017
BABAUH17116Vương Đức Hoàng Phương26/02/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3582017
BABAUH17122Doãn Thị Thảo Phương11/06/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3622017
BABAUH17123Vũ Thùy Tường Vi28/10/1999BT - Công nghệ sinh học1BT552017
BABAUN16001nguyễn lê thùy duyên2/1/99BA - Quản trị kinh doanh1BA842016
BABAUN16002Nguyễn Phú Khánh12/04/99BA - Quản trị kinh doanh0BA1322016
BABAUN16003Nguyễn Vũ Phước An30/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2082016
BABAUN16004Phạm Huy Kỳ Anh25/05/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3072016
BABAUN16005Đoàn Thanh Hưng 1/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3312016
BABAUN16007Phạm Gia Hy24/02/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2922016
BABAUN16010Nguyễn Nam Long10/3/99BA - Quản trị kinh doanh1BA162016
BABAUN16015Trương Tú Đoan13/10/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA772016
BABAUN16019Nguyễn Hà Phương12/05/99BA - Quản trị kinh doanh1BA572016
BABAUN16024Nguyễn Thị Mỹ Dung13/06/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3302016
BABAUN16031Trần Thị Yến Khoa03/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3292016
BABAUN17001Vũ Nguyễn Minh Khoa19/05/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3742017
BABAUN17003Đỗ Minh Tâm14/06/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3892017
BABAUN17005Đặng Hồng Tiên11/04/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2752017
BABAUN17008Lê Nguyễn Khôi Nguyên13/01/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA112017
BABAUN17022Nguyễn Sơn12/11/99BA - Quản trị kinh doanh1BA122017
BABAUN17026Mai Anh Đức23/09/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3192017
BABAUN17027Mai Thị Bích Tuyền26/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2612017
BABAUN17028Hồ Quang Huy16/01/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA752017
BABAUN17032Đoàn Vũ Thúy An5/4/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1782017
BABAW16275Hoàng Thị Chinh02/01/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3322016
BABAWE14133Lê Minh Quân09/12/99IT - Công nghệ thông tin0IT32014
BABAWE15142Nguyễn Thị Kiều Linh14/08/1999BT - Công nghệ sinh học0BT1342015
BABAWE15362Nguyễn Trung Nghĩa25/07/1999BT - Công nghệ sinh học1BT1352015
BABAWE16001Trần Hoài Bảo27/01/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1342016
BABAWE16002Nguyễn Trọng Anh Duy02/08/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2452016
BABAWE16004Lê Hiểu Lam08/12/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3432016
BABAWE16008Nguyễn Thị Nga19/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA812016
BABAWE16009Lê Thị Mỹ Phương27/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1562016
BABAWE16012Vũ Tiến Dũng18/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA232016
BABAWE16018Đỗ Mạnh Huy8/8/99BA - Quản trị kinh doanh1BA982016
BABAWE16019Trần Đình Huy16/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1742016
BABAWE16021Bùi Thanh Huyền23/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA852016
BABAWE16023nguyễn đức mạnh18/06/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3142016
BABAWE16024Nguyễn Mai Minh30/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA12016
BABAWE16028Nguyễn Thành Sơn19/07/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1662016
BABAWE16030Nguyễn Quốc Tân21/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1262016
BABAWE16032Nguyễn Hoàng Thiên Thanh10/08/99BA - Quản trị kinh doanh1BA112016
BABAWE16034Nguyễn Thị Minh Thảo25/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2882016
BABAWE16036Võ Thị Như Thùy28/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1052016
BABAWE16037Phan Võ Thủy Tiên01/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2032016
BABAWE16038Lê Triệu Quế Trân22/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA832016
BABAWE16039Trần Thị Ngọc Tramg14/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2202016
BABAWE16040Phạm Nhã Trúc26/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA252016
BABAWE16043Nguyễn Huỳnh Phúc Yên28/05/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1382016
BABAWE16044Nguyễn Thị Hải Yến28/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA212016
BABAWE16046Nguyễn Thị Anh Chi25/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2392016
BABAWE16047Ngô Đức Hiển01/01/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3122016
BABAWE16047Phạm Thị Ngọc Châu06/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA462016
BABAWE16050Đoàn Xuân Trúc05/08/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2892016
BABAWE16058Huỳnh Thị Diễm Trang28/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2972016
BABAWE16060Nguyễn Hà Thy An11/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3062016
BABAWE16062Đỗ Ngọc Phương Anh25/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1332016
BABAWE16069Phạm Thùy Anh01/06/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3562016
BABAWE16071Trần Như Bình27/11/98BA - Quản trị kinh doanh0BA762016
BABAWE16072Võ Thanh Bình19/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1372016
BABAWE16076Trần Thị Xuân Diệu30/12/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1732016
BABAWE16077Nguyễn Hoàng Thảo Dung30/10/98BT - Công nghệ sinh học1BT1292016
BABAWE16078Lê Ngọc Hà16/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2732016
BABAWE16081Nguyễn Lê Mai Hân29/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3262016
BABAWE16083Phạm Thị Mỹ Hạnh16/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1812016
BABAWE16084Bùi Thức Anh Hào28/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1822016
BABAWE16085đỗ gia hiền01/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2412016
BABAWE16087Lê Huy Hoàng25/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2182016
BABAWE16088Nguyễn Diễm Quỳnh Hương10/06/98BA - Quản trị kinh doanh0BA142016
BABAWE16091Nguyễn Tuấn Kiệt03/03/98BA - Quản trị kinh doanh0BA442016
BABAWE16094Lý Khánh Linh18/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1492016
BABAWE16095Trần Đoàn Thị Khánh Linh21/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2822016
BABAWE16096Trần Phương Linh31/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA632016
BABAWE16097Phạm Lê Thanh Loan10/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2562016
BABAWE16098Nguyễn Hoàng Long09/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2372016
BABAWE16099Nguyễn Thị Tuyết Mai02/01/98BA - Quản trị kinh doanh0BA872016
BABAWE16100Nguyễn Nhật Nam14/08/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1032016
BABAWE16109Sằn Huệ Nhi11/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA362016
BABAWE16110Nguyễn Phạm Ngọc Như21/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2982016
BABAWE16111Nguyễn Trịnh Quỳnh Như 16/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA402016
BABAWE16113Trần Thị Khánh Nhung17/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA972016
BABAWE16114Đặng Hồng Phát 15/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA52016
BABAWE16117Phạm Duy Phúc20/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1532016
BABAWE16121Nguyễn Ngọc Minh Tâm20/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2872016
BABAWE16125Phạm Nguyễn Thạch Thảo02/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2572016
BABAWE16126HUỲNH NGỌC THIỆN18/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA602016
BABAWE16128Nguyễn Thị Hoài Thương02/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2102016
BABAWE16129Nguyễn Thị Diễm Thúy24/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA482016
BABAWE16133Trần Như Quỳnh Trân01/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2042016
BABAWE16135Nguyễn Lê Thu Trúc21/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1112016
BABAWE16136Phan Lê Diễm Uyên23/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA192016
BABAWE16137Huỳnh Hồ Mỹ Vân15/10/97BA - Quản trị kinh doanh0BA1422016
BABAWE16139Lê Huỳnh Tường Vi21/01/97BA - Quản trị kinh doanh0BA3492016
BABAWE16141Lê Thị Huyền Vy08/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA202016
BABAWE16145Phạm Khánh Anh05/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1832016
BABAWE16146Trần Quang Anh28/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA432016
BABAWE16150Phạm Thị Phương Linh28/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1412016
BABAWE16153hoàng ngọc thanh trang03/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1142016
BABAWE16154Nguyễn Thị Tường Vy13/07/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2172016
BABAWE16156Nguyễn Thanh Nhã23/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1312016
BABAWE16158Phan Việt Tiến22/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA732016
BABAWE16159Ngô Phan Thùy Trang16/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA302016
BABAWE16160lê ngọc cẩm tú24/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2482016
BABAWE16161Nguyễn Thị Kim Tuyền27/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3612016
BABAWE16167Nguyễn Thị Thùy Anh18/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2232016
BABAWE16172Đỗ Trần Bảo Chi01/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2022016
BABAWE16173Võ Ngọc Anh Chi09/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA82016
BABAWE16174Vũ Đặng Linh Chi24/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1592016
BABAWE16175Phạm Thị Ngọc Diệp09/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1602016
BABAWE16179Phạm Minh DUyên26/04/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1632016
BABAWE16183Nguyễn Thị Hòa15/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2832016
BABAWE16184Nguyễn Lê Kim Hồng26/08/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2152016
BABAWE16185Hồ Nguyên Minh Khánh 05/08/16BA - Quản trị kinh doanh1BA132016
BABAWE16186Trần Vũ Trúc Khanh04/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA822016
BABAWE16187Trương Phạm Thiên Kim03/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2112016
BABAWE16189Đặng Thị Phương Linh07/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA612016
BABAWE16190Đỗ Ý Linh29/12/97BA - Quản trị kinh doanh1BA1192016
BABAWE16192Lê Thảo Linh11/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1802016
BABAWE16193Trương Gia Linh23/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1922016
BABAWE16194NGUYỄN PHÚ TRIỀU MINH31/10/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1572016
BABAWE16197Tô Kiều Ngân03/07/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2252016
BABAWE16198Trương Hoàng THảo Ngân24/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1072016
BABAWE16199Võ Phương Nghi08/10/97BA - Quản trị kinh doanh1BA1962016
BABAWE16200Đỗ Hà Thảo Ngọc22/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2322016
BABAWE16201nguyen hong ngoc28/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2932016
BABAWE16204TRIỆU THỊ HỒNG NGUYÊN02/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA512016
BABAWE16206Trần Thiện Như30/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2942016
BABAWE16208Trần Thị Tuyết Nhung10/02/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2642016
BABAWE16209Hồ Tấn Phát23/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA372016
BABAWE16210Huỳnh Hoàng Kim Phụng07/01/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3202016
BABAWE16211Nguyễn Thuỳ Uyên Phương26/02/1998BA - Quản trị kinh doanh1BA3012016
BABAWE16212Đào Nguyễn Minh Quang14/05/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA722016
BABAWE16216Nguyễn Đoàn Tường Tâm15/05/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA122016
BABAWE16217Nguyễn Hoàng Phương Thảo2/9/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1282016
BABAWE16218Phạm Phương Thảo20/12/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA712016
BABAWE16223Bùi Thuỳ Trinh12/09/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2612016
BABAWE16229Nguyễn Quỳnh Phương Vy31/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA562016
BABAWE16231Thái Lê Thảo Duyên07/03/99BA - Quản trị kinh doanh0BA1242016
BABAWE16232Trần Thảo Như25/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1162016
BABAWE16233Nguyễn Thị Hoàng Anh23/05/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2962016
BABAWE16233Nguyễn Lê Nhã Ca11/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2272016
BABAWE16234Phạm Hoài Mai Thảo09/07/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2052016
BABAWE16235PHẠM HOÀI GIA LINH24/09/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA1682016
BABAWE16236Phan Nguyễn Hải Thành04/11/99BA - Quản trị kinh doanh0BA1482016
BABAWE16240Nguyễn Thảo Minh Hoàng22/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3232016
BABAWE16241Phạm Khánh Hưng11/10/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2682016
BABAWE16243Lê Minh Dũng25/09/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2812016
BABAWE16246Lê Kim Ngọc5/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2752016
BABAWE16260Nguyễn Hưng05/11/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3362016
BABAWE16261Phan Lê Gia Hân29/11/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3602016
BABAWE16263Trần Quang Vũ16/05/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3172016
BABAWE16264Nguyễn Thiện Khoa18/10/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3452016
BABAWE16265Trần Vân Anh26/11/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3632016
BABAWE16266Huỳnh Thiện Thi12/9/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3162016
BABAWE16271Lê Ngọc Minh Anh30/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3042016
BABAWE16280Lê Hoàng Long09/02/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3252016
BABAWE16281Trần Thị Ngọc Thảo 17/08/2017BA - Quản trị kinh doanh0BA3332016
BABAWE16288Trần Mỹ Hạnh Dung 04/06/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3642016
BABAWE16324Cao Vũ Thùy Giang04/05/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3752016
BABAWE166155Trần Thị Thùy Linh02/11/99BA - Quản trị kinh doanh0BA182066
BABAWE17001Nguyễn Phương Anh01/08/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3772017
BABAWE17002Phan Huỳnh Yến Nhi04/05/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3782017
BABAWE17004Trương Tố Uyên8/7/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2492017
BABAWE17005nguyễn thị hồng phúc03/11/99BA - Quản trị kinh doanh1BA322017
BABAWE17008Nguyễn Hoàng Mai25/04/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3722017
BABAWE17009Hoàng Gia Bảo22/07/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1332017
BABAWE17012Nguyễn Ngọc Minh Ánh28/02/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3002017
BABAWE17013Bùi Trần Phương Anh19/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2452017
BABAWE17014Nguyễn Phương Khánh Trâm29/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2362017
BABAWE17017Đinh Nguyễn Đoan Trang17/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1042017
BABAWE17018Bùi Thiện Mỹ01/01/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1552017
BABAWE17021Nguyễn Nhựt Phương Uyên5/7/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3862017
BABAWE17023Nguyễn Mai Quỳnh Anh31/05/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA902017
BABAWE17024Trần Mai Thy19/11/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3912017
BABAWE17025Phan Thanh Uyên05/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA142017
BABAWE17028Nguyễn Mỹ Hạnh27/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1912017
BABAWE17030Huỳnh Nguyễn Hà Giang10/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2462017
BABAWE17033Trần Duy Thành12/03/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3852017
BABAWE17034Do Ngoc Bao Tran20/04/97BA - Quản trị kinh doanh0BA3872017
BABAWE17035Nguyễn Huy Ngọc01/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA962017
BABAWE17040Nguyễn Song Triều Vi08/10/98BA - Quản trị kinh doanh0BA972017
BABAWE17043Nguyễn Tú Lan Anh23/08/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3712017
BABAWE17044Lê Minh Huy04/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2262017
BABAWE17046Lương Thụy Nhiên23/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2502017
BABAWE17049Trương Như Ý26/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3202017
BABAWE17052Đoàn Chiêu Duy Khang15/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2322017
BABAWE17054Nguyễn Thị Quỳnh Như21/05/97BT - Công nghệ sinh học1BT772017
BABAWE17055Trần Đặng An Phương25/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA882017
BABAWE17056Phạm Hoàng Tú15/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2392017
BABAWE17057Lê Thảo Hiền27/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2332017
BABAWE17064Nguyễn Thị Mỹ Tiên21/04/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2682017
BABAWE17070Chheang Mỹ Lan19/08/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1842017
BABAWE17071Trịnh Hoàng Tuấn13/11/97BA - Quản trị kinh doanh1BA1612017
BABAWE17077Vũ Đức Duy09/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3482017
BABAWE17080Nguyễn Xuân Thi22/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1512017
BABAWE17082Đỗ Lê Minh Thư13/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA252017
BABAWE17083Phạm Thị Thu Hằng06/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA692017
BABAWE17084Trương Công Đăng20/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1272017
BABAWE17087Vương Thị Xuân Hiền05/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1382017
BABAWE17092Lê Thị Trà My22/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2562017
BABAWE17093Lê Thị Ngọc Duyên17/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1492017
BABAWE17094Nguyễn Nhạc Lễ Thi27/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2002017
BABAWE17095Đoàn Bích Phượng24/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA542017
BABAWE17098Hồ Bảo Trân04/07/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3922017
BABAWE17101Lê Lan Như Quỳnh10/10/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3022017
BABAWE17108Nguyễn Thu Trang18/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2652017
BABAWE17111Trần Hà Phương10/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1702017
BABAWE17113Nguyễn Duy Bá Linh03/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1652017
BABAWE17117Phạm Minh Trường17/01/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3942017
BABAWE17121Dương Ngô Kiều Giang24/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2572017
BABAWE17122Nguyễn Ngọc Thảo Vy13/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2252017
BABAWE17124Trần Tố Quyên03/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3462017
BABAWE17126Phạm Hoài Thảo Linh08/08/98BA - Quản trị kinh doanh0BA1162017
BABAWE17132Nguyễn Thy Bảo Trân10/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2602017
BABAWE17135Văn Ngọc Hiệp13/08/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2542017
BABAWE17136Trần Nguyễn Kỳ Duyên08/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3272017
BABAWE17137Nguyễn Thành Văn25/09/1997BA - Quản trị kinh doanh1BA2642017
BABAWE17138Thái Gia Linh09/05/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1392017
BABAWE17139Tôn Nữ Ngọc Hân5/3/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1562017
BABAWE17141Phạm Uyên Uyên19/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1172017
BABAWE17142Trần Thị Minh Châu16/02/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA1112017
BABAWE17143Nguyễn Ngọc Mai Linh08/03/99BA - Quản trị kinh doanh1BA872017
BABAWE17144Lê Nguyễn Mỹ Tiên12/01/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3472017
BABAWE17146La Gia Bảo21/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1002017
BABAWE17147Vũ Ngọc Thảo Vân3/5/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3702017
BABAWE17149Văn Bạt Phúc Tài04/12/99BA - Quản trị kinh doanh0BA1932017
BABAWE17150Hà Khánh Vy05/10/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1432017
BABAWE17151Nguyễn Tiến Anh24/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1052017
BABAWE17152NGUYỄN DUY NHÂN20/11/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3932017
BABAWE17153Nguyễn Vương Tuyết Nhi14/01/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA792017
BABAWE17154Trần Hoàng Bảo Nghi22/07/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA1372017
BABAWE17155Ngô Gia Khánh11/08/99BA - Quản trị kinh doanh1BA162017
BABAWE17156Nguyễn Xuân Minh Hằng23/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2902017
BABAWE17160Phạm Chí Trường17/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA772017
BABAWE17162Phạm Hoàng Uyên Nhi22/04/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA2082017
BABAWE17163Lê Thanh Nhật Minh15/02/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA1212017
BABAWE17165Trần Thị Thúy Ngân04/08/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1062017
BABAWE17168Nguyễn Thanh Thảo4 năm - IUBA - Quản trị kinh doanh1BA3502017
BABAWE17169TRẦN HUỲNH THẢO THY21/02/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3512017
BABAWE17170Lường Thị hồng Trinh25/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA652017
BABAWE17172Nguyễn Huỳnh Trúc Quyên05/11/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3792017
BABAWE17173Lê Trần Xuân Thanh06/02/99BA - Quản trị kinh doanh1BA432017
BABAWE17175Trần Ngọc Trâm12/03/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1602017
BABAWE17176Nguyễn Phương Nam10/11/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2582017
BABAWE17184Nguyễn Võ Thanh Tuấn26/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA742017
BABAWE17187Nguyễn Đức Minh23/07/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA2522017
BABAWE17192Phạm Minh Giang11/02/99BA - Quản trị kinh doanh0BA242017
BABAWE17195Nguyễn Võ Mai Thy26/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2842017
BABAWE17199Trần Ngọc Hương Giang06/07/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1232017
BABAWE17201Nguyễn Vinh Quang15/11/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3142017
BABAWE17202Nguyễn Minh Khôi18/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3282017
BABAWE17204Nguyễn Ngọc Huy08/04/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1422017
BABAWE17206Nguyễn Minh Hằng09/02/99BA - Quản trị kinh doanh1BA362017
BABAWE17208Lâm Bảo Linh11/03/99BA - Quản trị kinh doanh1BA662017
BABAWE17209Lê Hoàng Anh23/07/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1202017
BABAWE17216Đỗ Thị Kim Hằng14/08/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA42017
BABAWE17225Trần Ngọc Thùy Dương03/06/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3732017
BABAWE17227Lê Ngô Trang Hạ11/05/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1442017
BABAWE17228Nguyễn Thúy Hiền7/8/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1102017
BABAWE17229Bùi Ngọc Lan Nhi01/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2282017
BABAWE17230Nguyễn Phạm Huỳnh Như29/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3092017
BABAWE17231Nguyễn Thị Thu Thảo17/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA562017
BABAWE17233Nguyễn Hưng Thịnh15/05/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1452017
BABAWE17234Huỳnh Quốc Trung14/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3072017
BABAWE17235Lâm Hoàng Huy20/07/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA302017
BABAWE17236Nguyễn Kim Thu Ngân23/10/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3902017
BABAWE17237Trần Mộng Thu Ngân22/04/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA892017
BABAWE17238Đặng Thái Đức22/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2832017
BABAWE17240Huỳnh Đỗ Thiên Trang05/02/99BA - Quản trị kinh doanh0BA602017
BABAWE17241Phạm Minh Trực17/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2222017
BABAWE17242Bạch Thị Hải Yến17/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2772017
BABAWE17243Hà Phương Mai18/09/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA1192017
BABAWE17246Trần Đại Hiếu Nghĩa29/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2992017
BABAWE17247Huỳnh Đức Huy10/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3392017
BABAWE17248Phạm Ngọc Khánh Hà12/04/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2932017
BABAWE17250Võ Ngọc Như Quỳnh25/11/2017BA - Quản trị kinh doanh1BA3172017
BABAWE17251Hồng Tông Kim06/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA202017
BABAWE17252Hoàng Thị Hoài Giang08/07/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3412017
BABAWE17255Trần Thị Ánh Phương5/7/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3882017
BABAWE17257Nguyễn Thái Thanh Vy11/07/99BA - Quản trị kinh doanh1BA532017
BABAWE17258Nguyễn Trần Công Phúc16/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3012017
BABAWE17259Nguyễn Quang Trạng21/01/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2132017
BABAWE17259Đinh Thùy Minh Anh10/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2822017
BABAWE17260Võ Hoàng Nguyệt Minh23/10/96BA - Quản trị kinh doanh1BA2552017
BABAWE17262Nguyễn Hồng Phúc23/10/96BA - Quản trị kinh doanh1BA2732017
BABAWE17264Khưu Quốc Bảo04/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2532017
BABAWE17266VÕ HOÀNG PHÁT28/03/98BA - Quản trị kinh doanh0BA4022017
BABAWE17267Lê Phương Bảo Ngọc26/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1892017
BABAWE17269Trương Ngọc An Thuyên21/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1792017
BABAWE17271Lê Minh Nhựt08/02/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2922017
BABAWE17276Mai Quốc Kim Nguyên08/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1012017
BABAWE17277Trương Thảo Nhi11/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2432017
BABAWE17279Đậu Lâm Phương Trinh15/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2072017
BABAWE17280Nguyễn Vũ Thái Hằng11/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2112017
BABAWE17281Trần Thị Huệ Trúc06/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3152017
BABAWE17282Nguyễn Nhã Thanh27/10/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3822017
BABAWE17283Hoàng Thị Phương Thảo28/04/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3662017
BABAWE17291Nguyễn Phúc Duy Khang03/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1622017
BABAWE17293Huỳnh Vĩnh Phát14/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1992017
BABAWE17298Phạm Ngọc Trúc Khanh22/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1472017
BABAWE17299Cao Thị Thanh Kiều23/12/97BA - Quản trị kinh doanh1BA2792017
BABAWE17300Huỳnh Đăng Nguyễn11/01/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3832017
BABAWE17303Vũ Thị Thúy Nga30/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1642017
BABAWE17304Đỗ Thị Bảo Uyên14/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2942017
BABAWE17305Phan Phương Nhi19/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2692017
BABAWE17306Ngô Thanh Thảo30/12/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3972017
BABAWE17307Đoàn Xuân Thành19/03/97BA - Quản trị kinh doanh1BA712017
BABAWE17309Nguyễn Hà Anh Huy07/06/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2232017
BABAWE17310Nguyễn Lê Huy08/06/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2172017
BABAWE17312Nguyễn Thị Minh Châu01/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA612017
BABAWE17316Nguyễn Hoài Thương12/01/98ISE - Kỹ thuật HTCN1IE1122017
BABAWE17318Phạm Thị Thanh Ngân04/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1242017
BABAWE17321Phạm Nguyễn Khánh Ngân24/09/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2152017
BABAWE17322Lầy Thành Thuận16/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA382017
BABAWE17324Nguyễn Ngọc Yến Nhi25/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2762017
BABAWE17325Nguyễn Thị Tố Mai13/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1962017
BABAWE17327Lê Tuấn Kiệt19/10/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3632017
BABAWE17328Mai Thị Ngọc Anh23/06/2017BA - Quản trị kinh doanh1BA2592017
BABAWE17330Ngô Kim Thụy Khanh20/03/2017BA - Quản trị kinh doanh1BA2662017
BABAWE17332Huỳnh Kim Hà Giang15/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA402017
BABAWE17335Trần Mạnh Hùng22/07/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA2122017
BABAWE17338Lương Thanh Vi09/07/99BA - Quản trị kinh doanh0BA1342017
BABAWE17340Phan Long Nhật17/02/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3552017
BABAWE17342Phạm Trần Minh Trang11/01/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2022017
BABAWE17343Nguyễn Phương Uyên09/09/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2352017
BABAWE17344Nguyễn Võ Mai Trinh25/05/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2422017
BABAWE17346Trịnh Ngọc Như Hảo14/06/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3992017
BABAWE17348Nguyễn Ngọc Phương Uyên05/08/99BA - Quản trị kinh doanh0BA282017
BABAWE17350Đỗ Phạm Yến Như31/10/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3422017
BABAWE17352Phạm Thu Vân01/11/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2632017
BABAWE17371Từ Mỹ Duyên6/9/99BA - Quản trị kinh doanh0BA4052017
BAFNIU 17068Nguyễn Hoàng Lan11/06/99BA - Quản trị kinh doanh1BA3042017
BAFNIU16003Vũ Nông Dư Ân6/6/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3622016
BAFNIU16004ĐỖ TRẦN KIM ANH16/10/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA282016
BAFNIU16005Điêu Ngọc Diệp03/08/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2912016
BAFNIU16006Trương Thúy Duy25/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1122016
BAFNIU16013Ngô Nguyễn Như Ngoc12/11/99BA - Quản trị kinh doanh0BA1222016
BAFNIU16014Nguyễn Phương Ngọc16/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2332016
BAFNIU16016Ngô Thục Nhi19/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA992016
BAFNIU16020Lâm Trần Bảo Thy02/03/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2532016
BAFNIU16023Lê Khắc Tuấn03/06/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2762016
BAFNIU16024Đặng Diệp Tùng20/01/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2632016
BAFNIU16027Lê Từ Ân21/03/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA2492016
BAFNIU16029Nguyễn Cẩm Anh25/04/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1552016
BAFNIU16032Trịnh Nhật Hoàng Anh20/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1672016
BAFNIU16033Hà Kim Chi12/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2282016
BAFNIU16035Nguyễn Hồng Thanh Dân25/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1522016
BAFNIU16037vũ thị thùy dung31/10/96BA - Quản trị kinh doanh1BA2672016
BAFNIU16041Nguyễn Minh Đức09/12/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3402016
BAFNIU16042Nguyễn Thúy Hà Giang07/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1172016
BAFNIU16046Lê Huy Hoàng`19/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1082016
BAFNIU16049Nguyễn Gia Khánh04/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA582016
BAFNIU16050bùi võ đăng khiêm25/02/98BA - Quản trị kinh doanh1BA152016
BAFNIU16055Trần Ngọc Khánh Linh21/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1892016
BAFNIU16061Nguyễn Thị Thu Ngân09/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1972016
BAFNIU16065Nguyễn Hữu Thiên Như22/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA532016
BAFNIU16069Trần Duy Quang19/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA752016
BAFNIU16071Nguyễn Quang Sang15/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3462016
BAFNIU16072Lê Ngọc Thanh29/10/98BA - Quản trị kinh doanh0BA922016
BAFNIU16077Trần Ngọc Bảo Trân26/08/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1512016
BAFNIU16078Võ Thị Ngọc Trân12/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3182016
BAFNIU16080Trần Ngọc Phương Trang26/11/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2552016
BAFNIU16081Nguyễn Trương Thục Uyên24/11/98BA - Quản trị kinh doanh1BA892016
BAFNIU16082Võ Tường Ngọc Vân04/02/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2802016
BAFNIU16083Lương Kim Vi27/08/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA932016
BAFNIU16085Lê Thanh Vy01/03/99BA - Quản trị kinh doanh1BA662016
BAFNIU16086Nguyễn Cao Khánh Vy15/07/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1102016
BAFNIU16094Trần Quý Đô10/07/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3482016
BAFNIU16096Nguyễn Mạnh Hùng18/04/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3382016
BAFNIU16101Nguyễn Thị Thúy Ngân25/07/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA3572016
BAFNIU16106Nguyễn Minh Thảo05/01/99BA - Quản trị kinh doanh1BA222016
BAFNIU16107Phạm Hoàng Anh Thư19/10/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA272016
BAFNIU16108Lương Kim Thuỷ19/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1982016
BAFNIU16110Trần Thị Tố Trinh16/09/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA62016
BAFNIU16115Lê Như Ý08/01/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1452016
BAFNIU16116Trương Thành Hằng11/11/99BA - Quản trị kinh doanh1BA592016
BAFNIU16119Nguyễn Lê Thuỳ Trang13/07/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3052016
BAFNIU16120Nguyễn Thị Kim Ngân24/08/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3032016
BAFNIU16123Nguyễn Hồng Nhung20/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3342016
BAFNIU17002Lâm Gia Huy17/01/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1022017
BAFNIU17004Lý Kim Phụng12/09/98BA - Quản trị kinh doanh1BA462017
BAFNIU17007Tôn Nữ Vũ Uyên28/05/98BA - Quản trị kinh doanh0BA4012017
BAFNIU17008Lâm Hoàng Nguyên25/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1692017
BAFNIU17010Trần Nguyễn Minh Trí16/07/97BA - Quản trị kinh doanh1BA1882017
BAFNIU17012Cao Anh Khoa18/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3262017
BAFNIU17013Nguyễn Thị Anh Thư13/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1572017
BAFNIU17014Đặng Trần Cát Tiên01/08/95BA - Quản trị kinh doanh1BA3612017
BAFNIU17015Đinh Thị Phương Linh18/01/97BA - Quản trị kinh doanh1BA3102017
BAFNIU17017Lê Duy Hiếu22/04/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3762017
BAFNIU17018Lương Thị Minh Nhi07/03/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1982017
BAFNIU17020Nguyễn Bùi Nguyệt Thanh15/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2402017
BAFNIU17021Huỳnh Quang Huy17/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1282017
BAFNIU17025Lê Nguyễn Hồng Phúc14/12/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1122017
BAFNIU17027Điền Mẫn Nghi20/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2272017
BAFNIU17028Lý Duy Khương05/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1402017
BAFNIU17030Vũ Ngọc Nhật Linh17/07/98BA - Quản trị kinh doanh1BA152017
BAFNIU17032Nguyễn Võ Hà Phương04/01/98BA - Quản trị kinh doanh0BA2292017
BAFNIU17033Phan Ngọc Đan Thanh20/01/98BA - Quản trị kinh doanh1BA292017
BAFNIU17034Ngô Võ Minh Tú05/09/98BA - Quản trị kinh doanh0BA3082017
BAFNIU17035Nguyễn Thị Bích Thảo10/12/99BA - Quản trị kinh doanh1BA592017
BAFNIU17040Vũ Thị Thanh Bình10/05/98BA - Quản trị kinh doanh1BA2442017
BAFNIU17041Nguyễn Ngọc Anh Hoài08/04/99BA - Quản trị kinh doanh1BA1222017
BAFNIU17043Nguyễn Kim Huỳnh Như08/06/98BA - Quản trị kinh doanh1BA172017
BAFNIU17046Nguyễn Hồng Đào28/09/1998BA - Quản trị kinh doanh1BA642017
BAFNIU17048Nguyễn Thanh Thúy14/01/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3182017
BAFNIU17050Nguyễn Việt Khánh20/12/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1262017
BAFNIU17051TRẦN THỤY YẾN THU23/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA3522017
BAFNIU17052Lê Nguyễn Thanh Nhi16/01/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA1352017
BAFNIU17054Trần Gia Hân23/04/1999BA - Quản trị kinh doanh0BA4072017
BAFNIU17056Trịnh Ngọc Khánh04/10/99BA - Quản trị kinh doanh1BA2972017
BAFNIU17058Huỳnh Phạm Hoài Thương16/11/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA392017
BAFNIU17059Bùi Ngọc Ánh09/04/99BA - Quản trị kinh doanh0BA4042017
BAFNIU17060Phạm Thị Thạch Thảo12/03/99BA - Quản trị kinh doanh0BA3242017
BAFNIU17062Bùi Vũ Thiên Ân10/04/98BA - Quản trị kinh doanh1BA3052017
BAFNIU17065Lê Đăng Quang26/06/1999BA - Quản trị kinh doanh1BA672017
BAFNIU17066Nguyễn Thị Thảo Tiên12/10/98BA - Quản trị kinh doanh1BA1132017
BEBEIU12016Nguyễn Quang Huy11/08/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE302012
BEBEIU16002Nguyễn Hoàng Phước08/06/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE532016
BEBEIU16004Nguyễn Đức Trung30/08/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE522016
BEBEIU16005LƯU THANH NGÂN19/05/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE482016
BEBEIU16006Lương Đoàn Minh Tiến06/10/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE222016
BEBEIU16007Trương Tấn Sang01/05/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE32016
BEBEIU16008Lê Phương Hiền30/12/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE622016
BEBEIU16011Phạm Nữ Ngọc Châu15/12/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE292016
BEBEIU16013Nguyễn Xuân Dung22/02/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE302016
BEBEIU16016Tô Thế Hiển18/12/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE562016
BEBEIU16021Bùi Hiếu Nghĩa21/03/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE92016
BEBEIU16023Trần Hồng Phi27/08/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE232016
BEBEIU16024Lê Quang Phúc28/05/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE152016
BEBEIU16031Lê Bình Yên01/11/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE102016
BEBEIU16032Dương Hoàng Lan Anh07/01/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE42016
BEBEIU16034Nguyễn Lê Hoàng Cầm03/05/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE82016
BEBEIU16038Nguyễn Huỳnh Nhật Duy3/2/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE392016
BEBEIU16040Lê Nguyễn Thanh Duyên 22/08/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE252016
BEBEIU16041Đoàn Tín Đức23/11/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE442016
BEBEIU16045Đồng Đức Huy2/10/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE362016
BEBEIU16046Mai Lê Huy12/12/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE282016
BEBEIU16047Nguyễn Đăng Huy22/04/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE432016
BEBEIU16049Nguyễn Khắc Nguyên Khôi10/3/99BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE122016
BEBEIU16050Nguyễn Yến Nhi11/08/99BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE242016
BEBEIU16053Nguyễn Duy Thắng13/06/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE312016
BEBEIU16054Nguyễn Ngô Sơn Toại03/01/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE172016
BEBEIU16057Nguyễn Thu Uyên08/05/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE72016
BEBEIU16061Ngô Tuấn An13/07/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE452016
BEBEIU16062NGUYỄN VĨNH QUẾ AN06/02/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE492016
BEBEIU16063Trần Thị Án16/12/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE422016
BEBEIU16064Đỗ Tuấn Anh11/11/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE52016
BEBEIU16066Đinh Khả Duy10/6/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE272016
BEBEIU16067Võ Thị Cẩm Duyên12/10/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE202016
BEBEIU16068Nguyễn Minh Đạt16/07/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE112016
BEBEIU16069Nguyễn Văn Tiến Đạt21/04/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE512016
BEBEIU16070Nguyễn Trọng Hải09/04/99BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE142016
BEBEIU16072Thân Thu Hằng22/01/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE262016
BEBEIU16074Bùi Thị Xuân Hòa11/02/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE382016
BEBEIU16076Ngô Lê Huy17/04/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE22016
BEBEIU16077Huỳnh Thị Lệ Huyền30/06/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE402016
BEBEIU16079Lê Nguyễn Mạnh Khoa02/11/98BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE182016
BEBEIU16083Nguyễn Châu Ngọc Mai22/02/98BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE62016
BEBEIU16085Huỳnh Thị Thu Ngân05/07/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE162016
BEBEIU16088Hà Nguyễn Yến Nhi09/09/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE372016
BEBEÍU16091Lê Đông Phát18/09/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE412016
BEBEIU16094Phan Hữu Phước17/09/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE472016
BEBEIU16099Nguyễn Thị Thanh Thắm15/06/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE462016
BEBEIU16100Đinh Quốc Thịnh11/08/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE332016
BEBEIU16101Nguyễn Hải Anh Thư07/06/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE132016
BEBEIU16104Nguyễn Thị Cẩm Tiên30/04/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE342016
BEBEIU16105Lương Đại Tín22/02/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE192016
BEBEIU16107Lê Ngọc Trâm16/06/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE352016
BEBEIU16112Nguyễn Ngô Anh Trường25/07/98BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE592016
BEBEIU16115Nguyễn Đình Xuân Vinh01/11/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE542016
BEBEIU16121Đoàn Nguyễn Thiên Ngọc10/08/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE12016
BEBEIU16123Nguyễn Thị Yến Nhi08/03/98BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE572016
BEBEIU16124Nguyễn Xuân Hoàng Thoa21/06/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE212016
BEBEIU16125Nguyễn Quách Hưng31/03/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE502016
BEBEIU16131PHẠM HÒA THUẬN28/03/98BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE602016
BEBEIU16134Đỗ Thiện Hưng30/04/98BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE612016
BEBEIU17001Hồ Đắc Anh Khoa17/05/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE102017
BEBEIU17003Dương Đình Trọng13/02/16BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE472017
BEBEIU17004Nguyễn Lâm Quang17/04/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE272017
BEBEIU17005Phạm Thị Như Trang16/09/98BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE502017
BEBEIU17006Nguyễn Ngọc Bảo Trân22/07/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE262017
BEBEIU17007Trương Lê Quang Hiếu1/2/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE342017
BEBEIU17009Trần Khánh Vinh29/06/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE242017
BEBEIU17010Nguyễn Ngọc Yến25/04/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE92017
BEBEIU17011Trần Thị Kim Ngân12/05/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE32017
BEBEIU17014Bùi Khánh Ngọc12/08/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE222017
BEBEIU17015Đặng Thị Thu Khiết8/10/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE322017
BEBEIU17016Võ Minh Nhật14/09/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE372017
BEBEIU17017Nguyễn Mai Thanh Hiền28/02/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE482017
BEBEIU17021Hứa Mỹ Vân07/01/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE352017
BEBEIU17022Đinh Hoàng Sáng18/08/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE362017
BEBEIU17023Trần Vũ Quang Thịnh09/09/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE252017
BEBEIU17025Cao Hồng Hạnh2/11/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE442017
BEBEIU17027Phạm Mỹ Duyên30/05/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE162017
BEBEIU17028Nguyễn Huy Thịnh23/04/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE402017
BEBEIU17029Nguyễn Võ Huỳnh Như16/07/98BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE452017
BEBEIU17030Lê Hoàng Minh Trung04/08/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE122017
BEBEIU17031Nguyễn Thành Quang13/02/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE112017
BEBEIU17032Nguyễn Hoàng Tân30/01/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE412017
BEBEIU17033Lê Trường Phúc07/01/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE212017
BEBEIU17034Nguyễn Thái Phương Thảo12/01/98BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE282017
BEBEIU17035Nguyễn Phương Thanh07/11/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE292017
BEBEIU17037Ân Hoàng Minh Anh19/03/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE132017
BEBEIU17040Nguyễn Đặng Lan Anh24/03/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE142017
BEBEIU17041Lê Minh Duy16/07/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE152017
BEBEIU17042Nguyễn Hoàng Huy17/05/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE202017
BEBEIU17043Lê Phúc Hoàng Anh08/05/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE392017
BEBEIU17044Tất Thục Ân12/7/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE192017
BEBEIU17046Phạm Phối Như06/06/99BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE52017
BEBEIU17050Đoàn Đức Thế Anh05/07/99BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE492017
BEBEIU17052Nguyễn Phương Khanh20/09/1999BME - Kỹ thuật Y Sinh1BE62017
BEBEIU17056Nguyễn Đắc Cần1/12/99BME - Kỹ thuật Y Sinh0BE462017
BEBEIU17057Nguyễn Phú