Đường lên đỉnh Olympia – IU VERSION

ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA – IU VERSION

Đây là phiên bản mô phỏng Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam (VTV3)
do Đoàn Khối Cán bộ Giảng viên tổ chức tại Trường Đại học Quốc tế.

I. HÌNH THỨC THI

Theo đội với 03 thành viên, gồm
GIẢNG VIÊN – CHUYÊN VIÊN – SINH VIÊN
Trong một số trường hợp, 01 đội có thể gồm 02 giảng viên – 01 sinh viên; hoặc 02 chuyên viên – 01 sinh viên
(Nhưng phải đảm bảo có 01 sinh viên trong đội chơi)
Giảng viên
gồm: Giảng viên hoặc Nghiên cứu viên
Chuyên viên
gồm: Chuyên viên tại các phòng Ban/Trung tâm và Phòng Thí nghịệm

 

II. ĐĂNG KÝ DỰ THI

III. LIÊN HỆ BTC

Anh Quốc Bảo (Trợ giảng – Đoàn Khối CBGV): 0932117333/vqbao@hcmiu.edu.vn
Anh Ngọc Hữu (Chuyên viên – Đoàn Khối CBGV): 0939616968/nnhuu@hcmiu.edu.vn
Anh Trọng Phúc (Sinh viên – Đoàn Khoa Điện tử viễn thông): 0942691024/ntphuc@iuyouth.edu.vn

IV. THỂ LỆ (FORMAT 4 PHẦN THI)

KHỞI ĐỘNG

– Mỗi đội có 60 giây để trả lời 10 câu hỏi nhanh của chương trình gồm tất cả các lĩnh vực.

– Trả lời đúng được 10 điểm/câu, trả lời sai không bị trừ điểm.

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

– 4 đội chơi của mỗi cuộc thi sẽ tìm cách giải Chướng ngại vật của chương trình.

– Sẽ có 04 từ hàng ngang tương ứng với 04 gợi ý đi tìm Chướng ngại vật. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang được 10 điểm, đội chơi chọn từ hàng ngang và trả lời đúng sẽ được công thêm 05 điểm.

– Đội chơi bấm chuông để dành quyền trả lời chương ngại vật:

+ Trả lời đúng chướng ngại vật trước gợi ý của chương trình được 30 điểm,

+ Trả lời đúng chương ngại vật sau gợi ý của chương trình được 20 điểm.

TĂNG TỐC

Có 4 câu hỏi dưới dạng IQ, Logic và các lĩnh vực khác xuất hiện trong vòng 30 giây.

Đội chơi bấm chuông để dành quyền trả lời.

– Trả lời đúng câu hỏi ở 10 giây đầu tiên (dữ kiện thứ 1) của câu hỏi được 40 điểm

– Trả lời đúng câu hỏi ở 10 giây tiếp theo (dữ kiện thứ 2) của câu hỏi được 20 điểm

– Trả lời đúng câu hỏi ở 10 giây cuối cùng (dữ kiện thứ 3) của câu hỏi được 10 điểm.

VỀ ĐÍCH

Mỗi đội chơi có 01 lượt lựa chọn các gói câu hỏi của chương trình gồm: 40, 60 và 80 điểm.

Gói 40 điểm gồm: 02 câu 10 điểm, 01 câu 20 điểm

Gói 60 điểm gồm: 01 câu 10 điểm, 01 câu 20 điểm, 01 câu 30 điểm

Gói 80 điểm gồm: 01 câu 20 điểm, 02 câu 30 điểm

Đối với câu hỏi đội chơi trả lời sai, các đội chơi khác sẽ nhấn chuông để dành quyền trả lời, trả lời đúng nhận được số điểm của câu hỏi, trả lời sai bị trừ nữa số điểm của câu hỏi đó.

Đội chơi có quyền đặt Ngôi sao hy vọng ở bất kỳ câu hỏi nào trong gói câu hỏi, trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó, trả lời sai bị trừ số điểm của câu hỏi đã chọn