EVENTS

Oct
10
Tue
IT – Tuân lễ sinh viên “IT WEEK 2017” @ A1.109
Oct 10 @ 8:00 am – Oct 14 @ 4:00 pm
IEC – Tuyển thành viên CLB vòng 3 @ A2.410
Oct 10 @ 11:00 am – 12:45 pm
IUPC – Tuyển thành viên CLB @ A2.312
Oct 10 @ 11:00 am – 12:45 pm
Oct
11
Wed
ETV – Tuyển thành viên CLB @ A1.204
Oct 11 @ 11:15 am – 12:45 pm
Đại hội Chi bộ SV 2 @ A2-107
Oct 11 @ 1:30 pm – 2:30 pm