Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay

Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng về đạo đức đạo đức học – mà “bản thân Người là một tấm gương về đạo đức cách mạng”2. Chính vì vậy chúng ta phải học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Read more about Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và những bài học đối với cán bộ, đảng viên hiện nay

Call for paper and application for the 2nd International Student Science Forum 2017

We are pleased to announce that the 2nd ISSF is now open for applications! With the theme this year being “Industry 4.0 and Building Smart City”, we hope to explore the trends of the 4th Industrial Revolution and explore various Smart City initiatives from all over the world.

Đoàn trường Đại học Quốc tế nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2017

Tối ngày 26/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn TP. HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2017. Read more about Đoàn trường Đại học Quốc tế nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2017