How to survive in IU

Chương trình thứ 2 trong chuỗi các hoạt động của tuần lễ Tân Sinh viên 2016 chính là Hội thảo HOW TO SURVIVE IN IU do CLB Kỹ Năng tổ chức 🍳🍳 “Làm sao để tồn tại ở IU” – nghe cái tên là thấy cần thiết cho mình rồi phải không IUers K16 🎉🎉🎉 🌟🌟 Buổi trò […]