THÔNG TIN CHUNG

[EE] Chương trình tình nguyện ” Trao hơi ấm, Tặng tình thương “

[EE] Chương trình tình nguyện ” Trao hơi ấm, Tặng tình thương “

  Sài Gòn về khuya, nhà nhà người người yên giấc trong tổ ấm thì ngoài kia những mảnh đời khó
Read More
Hội nghị trao quyết định chuẩn y Ban chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2019

Hội nghị trao quyết định chuẩn y Ban chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2019

  Sau khi Đoàn trường nhận quyết định điều chỉnh cấp bộ Đoàn, nâng cấp từ Đoàn cơ sở thành Đoàn
Read More
Đoàn trường ĐH Quốc tế được công nhận tương đương Đoàn Cấp Quận, Huyện trực thuộc Thành Đoàn TP. HCM

Đoàn trường ĐH Quốc tế được công nhận tương đương Đoàn Cấp Quận, Huyện trực thuộc Thành Đoàn TP. HCM

Để đánh dấu bước phát triển mới của Đoàn trường ĐH Quốc tế, đồng thời thông tin đến các cấp
Read More
Thông báo tổ chức lớp Cảm tình Đoàn đợt 2/2017

Thông báo tổ chức lớp Cảm tình Đoàn đợt 2/2017

Căn cứ kế hoạch số 22-KH/ĐTN ngày 28/4/2017 của BTV Đoàn trường về việc phát triển, kết nạp Đoàn viên
Read More
Đại hội đại biểu Đoàn Khối Cán bộ Giảng viên nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đại biểu Đoàn Khối Cán bộ Giảng viên nhiệm kỳ 2017-2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường, được sự đồng ý của Đảng Uỷ - BGH trường.
Read More
Đại hội đại biểu Đoàn BM Kỹ thuật xây dựng nhiệm kỳ 2017-2019
Đại hội đại biểu Đoàn BM Kỹ thuật hệ thống công nghiệp nhiệm kỳ 2017-2019
Đại hội đại biểu Đoàn Khoa Điện tử viễn thông nhiệm kỳ 2017-2019

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI SINH VIÊN KHOA, BỘ MÔN

[EE] Chương trình tình nguyện ” Trao hơi ấm, Tặng tình thương “

  Sài Gòn về khuya, nhà nhà người người yên giấc trong tổ ấm thì ngoài kia những mảnh đời khó
Read More
[EE] Chương trình tình nguyện ” Trao hơi ấm, Tặng tình thương “

Đại hội đại biểu Đoàn Khối Cán bộ Giảng viên nhiệm kỳ 2017-2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường, được sự đồng ý của Đảng Uỷ - BGH trường.
Read More
Đại hội đại biểu Đoàn Khối Cán bộ Giảng viên nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đại biểu Đoàn BM Kỹ thuật xây dựng nhiệm kỳ 2017-2019

Read More
Đại hội đại biểu Đoàn BM Kỹ thuật xây dựng nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đại biểu Đoàn BM Kỹ thuật hệ thống công nghiệp nhiệm kỳ 2017-2019

Read More
Đại hội đại biểu Đoàn BM Kỹ thuật hệ thống công nghiệp nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đại biểu Đoàn Khoa Điện tử viễn thông nhiệm kỳ 2017-2019

Read More
Đại hội đại biểu Đoàn Khoa Điện tử viễn thông nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đại biểu Đoàn Khoa Công nghệ sinh học nhiệm kỳ 2017-2019

Read More
Đại hội đại biểu Đoàn Khoa Công nghệ sinh học nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đại biểu Đoàn Bộ môn Toán ứng dụng nhiệm kỳ 2017-2019

Read More
Đại hội đại biểu Đoàn Bộ môn Toán ứng dụng nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đại biểu Chi Đoàn Bộ môn Vật lý nhiệm kỳ 2017-2019

Read More
Đại hội đại biểu Chi Đoàn Bộ môn Vật lý nhiệm kỳ 2017-2019

HOẠT ĐỘNG ĐỘI, NHÓM SINH VIÊN