BIEUTRUNG

TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

XUNG KÍCH SÁNG TẠO

PHÁT HUY CHUYÊN MÔN

DẪN ĐẦU HỘI NHẬP

GIỚI THIỆU ĐOÀN TN - HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Ngày 14/11/2004, Thành Đoàn TP. HCM ra quyết định thành lập Đoàn cơ sở Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM), chỉ định đ/c Đào Thị Kim Oanh giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường. Ngày 19/6/2013, Trung ương Hội SV Việt Nam ra quyết định thành lập Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Quốc tế trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Đại hội I nhiệm kỳ 2012-2014 đã Hiệp thương cử 15 đồng chí tham gia BCH khoá I. Trong đó đ/c Lê Hải Đăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên, đ/c Thái Thanh Bình và đ/c Nguyễn Thị Hoàng Dung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Ngày 23/4/2017, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM ra quyết định điều chỉnh và nâng cấp Đoàn trường Đại học Quốc tế từ Đoàn cơ sở trở thành Đoàn tương đương cấp Quận, Huyện và chỉ định BCH lâm thời gồm 21 đồng chí. Trong đó, đ/c Nguyễn Ngọc Trường Minh giữ chức vụ Bí thư, đ/c Lê Hải Đăng và đ/c Lê Thị Quỳnh Mai giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường.
Lấy các tiêu chí của Phong trào Sinh viên 5 tốt làm định hướng để tổ chức các hoạt động cho Sinh viên, gồm: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt và Hội nhập tốt. Đoàn trường, Hội Sinh viên trường luôn tạo điều kiện để sinh viên tham gia những hoạt động bổ ích, thiết thực gắn liền với nhu cầu của Sinh viên. Tạo điều kiện để Sinh viên trường trải nghiệm, khẳng định bản thân và phát huy những thế mạnh về các lĩnh vực thông qua các hoạt động do Đoàn trường, Hội Sinh viên trường và các cơ sở Đoàn, Hội tổ chức.
Đoàn trường, Hội Sinh viên trường chủ trương giao tính chủ động về các cơ sở Đoàn, Hội nhưng vẫn giữ vai trò định hướng và chỉ đạo của Đoàn, Hội cấp trường nhằm tạo điều kiện để mỗi cơ sở Đoàn, Hội phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, tạo tính đa dạng và phong phú trong các hoạt động dành cho Sinh viên trường trên các mảng hoạt động.
Đoàn trường, Hội Sinh viên trường xây dựng các tiêu chí về "Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, Hội trường Đại học Quốc tế" nhằm phát huy vai trò thủ lĩnh và tiên phong của mỗi cá nhân Cán bộ Đoàn, Hội bao gồm: tính kỷ luật, tinh thần nhiệt huyết gắn bó với tổ chức , sự gương mẫu đối với sinh viên, nghiêm túc, tinh thần sáng tạo trong tư duy đốĩ với những nhiệm vụ được phân công.  

TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

Đại hội I (2005-2006) bầu ra BCH Đoàn trường gồm 13 đồng chí. Trong đó, đ/c Đào Thị Kim Oanh giữ chức vụ Bí thư, đ/c Mai Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Bí thư
Đại hội II (2007-2010) bầu ra BCH Đoàn trường gồm 15 đồng chí. Trong đó, đ/c Đào Thị Kim Oanh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, đ/c Nguyễn Quốc Thắng giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường đến năm 2009. Sau đó, Hội nghị BCH Đoàn trường kiện toàn đ/c Lê Hồng Phú giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường.
Đại hội III (2010-2013) bầu ra BCH Đoàn trường gồm 15 đồng chí. Trong đó, đ/c Lê Hồng Phú giữ chức vụ Bí thư, đ/c Lê Đức Phúc và đ/c Bùi Thị Ngọc Thảo giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường. Đến tháng 6/2013, Hội nghị BCH Đoàn trường kiện toàn đ/c Lê Hải Đăng giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường thay cho đ/c Bùi Thị Ngọc Thảo.
Đại hội IV (2013-2017) bầu ra BCH Đoàn trường gồm 15 đồng chí. Trong đó, đ/c Lê Đức Phúc giữ chức vụ Bí thư, đ/c Lê Hải Đăng và đ/c Lê Thị Quỳnh Mai giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường. Đến tháng 2/2017, Hội nghị BCH Đoàn trường kiện toàn đ/c Nguyễn Ngọc Trường Minh giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường thay cho đ/c Lê Đức Phúc.
Đại hội V (2017-2019) bầu ra BCH Đoàn trường gồm 21 đồng chí. Trong đó, đ/c Nguyễn Ngọc Trường Minh giữ chức vụ Bí thư, đ/c Lê Hải Đăng và đ/c Lê Thị Quỳnh Mai giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường. Đại hội Bầu ra UBKT Đoàn trường gồm 05 đồng chí, đồng chí Lê Hải Đăng giữ nhiệm vụ Chủ nhiệm UBKT.

ĐOÀN TN - HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ QUA NHỮNG CON SỐ

10

CƠ SỞ
ĐOÀN - HỘI

15

UV BCH
HSV TRƯỜNG

21

UV BCH
ĐOÀN TRƯỜNG

25

CLB/Đ/N
CÁC CẤP

420

CBĐ - CBH
CÁC CẤP

4318

ĐOÀN VIÊN
HỘI VIÊN

ĐOÀN TN - HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ VÀ NHỮNG MẢNG HOẠT ĐỘNG

 

Công tác giáo dục

Bao gồm các hoạt động rèn luyện của mỗi Sinh viên gắn với tiêu chuẩn "ĐẠO ĐỨC TỐT" của phong trào Sinh viên 5 tốt

- Về giáo dục truyền thống về các sự kiện quan trọng của Đất nước, của tổ chức Đoàn TNCS HCM và Hội SV, của Trường Đại học Quốc tế và các Khoa/Bộ môn.

- Về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy của Nhà trường trong Đoàn viên sinh viên.

Sinh viên có thể tham gia các hoạt động tại Đoàn trường, Hội Sinh viên trường và các Đoàn Khoa/Bộ môn.

 

Hoạt động học thuật

Bao gồm các hoạt động nhằm tạo môi trường để Đoàn viên, Sinh viên nâng cao kết quả học tập, phát huy chuyên môn gắn với tiêu chí "HỌC TẬP TỐT" trong phong trào Sinh viên 5 tốt

- Về các hội thảo chuyên ngành, cuộc thi học thuật gắn với chuyên ngành học của sinh viên .

- Các buổi ôn tập kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ.

- Hoạt động trải nghiệm thực tế tại các Công ty, doanh nghiệp.

Sinh viên có thể tham gia các hoạt động tại Đoàn trường, Hội Sinh viên trường; các Đoàn Khoa/Bộ môn và các CLB học thuật.

 

Tình nguyện - kỹ năng

Bao gồm các hoạt động nhằm tạo môi trường để Đoàn viên, Sinh viên trải nghiệm các hoạt động tình nguyện, xung kích vì công đồng. Đồng thời, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội gắn với tiêu chí "TÌNH NGUYỆN TỐT" trong phong trào Sinh viên 5 tốt

- Trang bị các kỹ năng gồm: Kỹ năng học Đại học, kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước công chúng, kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn, kỹ năng quản lý và sắp xếp thời gian,...

- Các hoạt động tình nguyện và xung kích vì cộng đồng: hoạt động Hiến máu tình nguyện, Chiến dịch Xuân tình nguyện, Chiến dịch Mùa hè xanh, các hoạt động tình nguyện tại chỗ và gắn với chuyên môn của sinh viên, các hoạt động thăm mái ấm nhà mở, dạy tiếng Anh cho công nhân tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn TP.

Sinh viên có thể tham gia các hoạt động tình nguyệncác Đoàn Khoa/Bộ môn và các CLB tình nguyện: Đội Công tác Xã hội, Đội Công tác Anh ngữ, CLB Trợ giảng,...

 

Hoạt động hội nhập

Bao gồm các hoạt động nhằm phát huy thế mạnh hội nhập của Sinh viên Đại học Quốc tế, cung cấp cho sinh viên trường những kỹ năng và kiến thức Hội nhập về văn hóa, xã hội. Đồng thời, tạo môi trường phát huy sự năng động, sáng tạo của sinh viên gắn với tiêu chí "HỘI NHẬP TỐT" trong phong trào Sinh viên 5 tốt

- Trang bị các kỹ năng hội nhập gồm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng về đối ngoại,...

- Cung cấp các kiến thức hội nhập về văn hóa các quốc gia trên thế giới và khu vực Đông Nam Á.

Sinh viên có thể tham gia các hoạt động sinh hoạt tại các CLB: Ban Đối Ngoại (trực thuộc Đoàn trường), CLB tiếng Anh, tiếng Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản (trực thuộc Hội SV trường)

 

Hoạt động VHVN-TDTT

Bao gồm các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo môi trường để sinh viên trải nghiệm năng khiếu, tài năng trên nhiều lĩnh vực về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong quá trình học tập tại Trường Đại học Quốc tế

- Các hoạt động về văn hóa văn nghệ: cuộc thi tài năng sinh viên về dẫn chương trình, diễn kịch, cuộc thi Duyên dáng sinh viên trường Đại học Quốc tế, cuộc thi Tiếng hát sinh viên Đại học Quốc tế,...

- Các hoạt động về thể dục thể thao: Hội thao Sinh viên IU games, nhảy cổ động Cheerleading, nhảy hiện đại,...

- Các hoạt động về thể thao điện tử: IU gaming tour,...

Sinh viên có thể tham gia các hoạt động sinh hoạt tại các Đoàn Khoa/Bộ môn, các CLB cấp trường: Đội văn nghệ xung kích (IU Arteam), CLB Guitar, CLB thể thao điện tử và các CLB cấp Khoa, Bộ môn